Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Frågan om ny högstadieskola i Älghult skjuts upp

Det blev inget beslut om ny högstadieskola i Älghult i Kommunfullmäktige under tisdagskvällen. Ärendet skjuts upp.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att Kommunfullmäktige skulle ta ett inriktningsbeslut kring Älghultskolan och gå vidare med planerna på en ny högstadieskola i Älghult. Förslaget var att låta en privat aktör investera i Älghultskolan så att det under läsåret 2024/2025 kan finnas en ny skola på plats som kommunen kan hyra.

Beslutet i fullmäktige 2023-03-07 blev att ärendet återremitteras, det vill säga skjuts upp. Nybyggnation av Älghultskolan kommer att behandlas i Kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle.

Älghultskolan har under många år varit i dåligt skick och har stora brister när det gäller underhåll. Arbetsmiljöverket har inspekterat skolan och anser att ett flertal av bristerna utgör arbetsmiljörisker.

Du kan läsa mer om Älghultskolan i våra tidigare artiklar:

2023-02-28 Uppvidinge kommun svarar Arbetsmiljöverket

2023-02-06 Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på Älghultskolan

Lyssna