Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge kommun svarar Arbetsmiljöverket

Älghultskolans exteriör. Foto.

Uppvidinge kommun har nu svarat på Arbetsmiljöverkets underrättelse gällande arbetsmiljön på Älghultskolan.

I början av februari tog Uppvidinge kommun emot en underrättelse från Arbetsmiljöverket med ett antal villkor som innehöll krav på åtgärder när det gäller den fysiska arbetsmiljön på Älghultskolan.

Uppvidinge kommun fick möjlighet att skicka ett svar innan Arbetsmiljöverket tar beslut i ärendet. Kommunen skickade in svaret den 24 februari. I svaret framhålls att flera av de punkter som lyfts av Arbetsmiljöverket har kontrollerats och är godkända utifrån gällande lagar och regler. Detta gäller bland annat ventilation, luftkvalitet och elektriska system.

När det gäller de punkter som inte är fullständigt åtgärdade eller godkända kommer kommunen att jobba för att befintliga lokaler ska ha en så trygg och säker miljö att de kan användas under en omställningsperiod. Detta gäller bland annat förekomsten av emissioner, lukter och fukt. I svaret till Arbetsmiljöverket framhålls att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun att den 7 mars ta ett inriktningsbeslut som handlar om en nybyggnation av Älghultskolan som ska stå klar den 1 augusti 2024.

Svaret till Arbetsmiljöverket har undertecknats av Bodil Gustafsson, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen, Ove Dahl, tillförordnad chef för Samhällsserviceförvaltningen och Robert Fredriksson (SD), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Lyssna