Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tyck till om din kommun

Skärmklipp från medborgarundersökningens framsida.

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen genomförs på uppdrag av Uppvidinge kommun.

Undersökningen syftar till att mäta din och andra invånares inställning till kommunens verksamheter, hur det är att bo och leva i Uppvidinge samt vilket inflytande du som invånare upplever att du har. Uppvidinge kommun genomför undersökningen vartannat år.

SCB:s medborgarundersökning ger kommunen en inblick i hur den kommunala servicen fungerar ur ditt perspektiv och är ett viktigt underlag för hur förbättringsarbete kan prioriteras för att möta dina och andra invånares förväntningar. Därför är ditt svar viktigt för oss!

I Uppvidinge kommer 800 personer i olika åldrar och i olika delar av kommunen få möjlighet att delta. Det går att kan svara på frågorna via webb eller pappersenkät. All information finns i informationsbrevet som kommer i brevlådan under vecka 35.

Har du inte fått någon inbjudan att delta denna gång, men har tips, frågor eller förslag som rör kommunens verksamhet är du alltid välkommen att lämna dina synpunkter via Tyck till här på kommunens webbplats:

Tyck till

Resultat från och information om medborgarundersökningen som genomfördes 2018:

Medborgarundersökning ger svar om invånarnas upplevelse

Lyssna