Kostenheten

Kommunens kostenhet består av fyra tillagningskök.

Tillagningsköken är placerade i Åseda, Lenhovda, Älghult och Norrhult. Vår ambition är att laga så mycket mat från grunden som möjligt och att använda bra råvaror. Vi följer beslutet om att minst 25 procent av råvarorna ska vara ekologiska.

Mottagningsköken finns på våra grund- och gymnasieskolor, där vi även står för serveringen. Vi skickar även mat till förskolorna i kommunen.

Under året genomför vi en matenkät i både skola och äldreomsorg.

Läs mer i vår kostpolicy

Lyssna