Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att underlätta och skapa trygghet för dig som bor i eget boende.

Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig som bor i eget boende och om du av olika anledningar känner dig otrygg på grund av fysiska eller psykiska orsaker, har en hög fallrisk eller liknande. Genom larmet når du personal dygnet runt om något akut och oväntat har skett, till exempel om du har ramlat, inte mår bra eller är orolig.

Har du istället behov av regelbundna insatser som kan planeras så gör du en ansökan om detta hos kommunens biståndshandläggare.

Vart går larmet?

Oavsett när du larmar så går larmet till vår larmoperatör. De kontaktar därefter kommunens hemtjänstpersonal som kommer hem till dig när du behöver hjälp.

Observera att larmet går till hemtjänsten, inte till hemsjukvården. Det är alltså inte en sjuksköterska som kommer när du larmar. Men hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig att kontakta sjukvården/hemsjukvården om det behövs.

Nyckelförvaring

Dina nycklar förvaras inlåsta på det äldreboende i det område som du tillhör. Det är bara vår egen personal som har tillgång till nycklarna.

Den nyckel som du lämnar till oss, märks som larmnyckel och kommer bara att användas när du larmar och behöver vår hjälp.

Säkerhetskedja/innerdörr

För att vi ska kunna komma in till dig om du behöver vår hjälp får du inte ha en säkerhetskedja fastsatt på dörren. Du får inte heller ha en låst innerdörr som hindrar oss från att komma in.

Digital nyckelhantering

Om du har många insatser eller om du ofta behöver använda ditt trygghetslarm, är det i många fall bättre att installera en digital låsenhet.

Att ha en digital låsenhet innebär att vår personal snabbare kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Om de redan är ute och åker behöver de inte först åka in till det särkilda boendet för att hämta din nyckel. De kan istället åka direkt hem till dig när de blir kontaktade av larmoperatören.

Endast behörig personal har tillgång till och kan använda den digitala nyckeln.

När låsenheten monteras görs ingen åverkan på dörren. Ifall hemtjänsten eller trygghetslarmet upphör monteras låsenheten ned och dörren återställs som den såg ut från början.

Du och dina närstående använder hemnyckeln som vanligt och låsenheten påverkar inte ert vanliga lås.

När den nya låsenheten installerats behöver du lämna ifrån dig en nyckel som förvaras inlåst i hemtjänstens lokal.

Kostnad

Avgiften för trygghetslarm anges i kommunens riktlinjer för avgifter och taxor.

Här kan du läsa mer om avgifter och taxor. Pdf, 187.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Provlarm

Larmcentralen testar ditt larm en gång per dygn, det gäller även kommunikationen mellan din larmknapp och larmet. En inställning i larmet gör att det en gång per dygn skickas ett tekniskt provlarm. Om något fel upptäcks så kommer du att kontaktas av hemtjänstpersonal.

Trygghetslarmets funktion

Trygghetslarmen är digitala och kommunicerar med larmmottagaren via mobilt nät. Larmet söker automatiskt efter den mobilmast som har den bästa signalen. För digitala larm krävs inget telefonabonnemang.

Om du har tryckt på din larmknapp och ingen personal har kontaktat dig inom 30 minuter så är det viktigt att du larmar igen.

Hemförsäkring

Eftersom din nyckel lämnas ut så kan det, beroende på vilket försäkringsbolag du anlitar, ibland vara nödvändigt med ett tillägg i form av en ansvarsförsäkring. Det är därför viktigt att du kontrollerar detta med ditt försäkringsbolag.

Har du redan ett trygghetslarm?

Kontakta hemtjänsten i ditt område för hjälp och råd.

Lenhovda

Telefon: 0474-473 32 (hemtjänstpersonal på Lingården)

Norrhult

Telefon: 0474-472 26 (hemtjänstpersonal på Solgården)

Åseda

Telefon: 0474-471 63 (hemtjänstpersonal på Olofsgården)

Älghult

Telefon: 0481-474 39 (hemtjänstpersonal på Storgården)

Lyssna