Hemtjänst

Du som behöver hjälp för att klara att bo kvar i ditt vanliga boende kan ansöka om hemtjänst.

Du som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att klara dagliga sysslor i hemmet kan genom kommunen få stöd att klara din vardag. Beroende på just dina behov kan du till exempel få stöd med din personliga omvårdnad eller olika serviceinsatser.

För att ansöka vänder du dig till våra biståndshandläggare via telefon eller så skickar du in ansökningsblanketten.

Handläggaren gör sedan en utredning och fattar beslut enligt socialtjänstlagen om vilken hjälp just du kan få. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten om du inte är nöjd.

Insatserna kan bestå av allt från städning till omvårdnad och tillsyn flera gånger per dygn. Omvårdnadspersonalen utgår från våra särskilda boenden i Åseda, Älghult, Lenhovda och Norrhult.

För mer information kan du vända dig till våra biståndshandläggare.

Information om Intraphone

Uppvidinge kommuns äldreomsorg har infört ett kvalitetssäkringssystem, Intraphone. Personalen registrerar vilka insatser de utför via sina mobiltelefoner. Syftet är att vi på ett enkelt sätt ska kunna garantera att vi utför de insatser du är beviljad. Vi får ett underlag för uppföljning av bland annat kvalitet, kontinuitet, beviljade insatser samt utförd tid. Rättssäkerheten och tryggheten för både de enskilda och personal förbättras.

Vid de tillfälle då personal kommer hem till den enskilde och inte kan använda sina mobiltelefoner behöver personalen få tillgång till den enskildes telefon. Samtalen går till ett 020-nummer och innebär inga kostnader för den enskilde.