Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny riskklassning och efterhandsdebitering av livsmedelsverksamhet från 2024

Nästa år inför Livsmedelsverket en ny riskklassning för livsmedelsverksamheter. Samtidigt införs efterhandsdebitering vid kontroll av livsmedelsverksamhet. Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Ny riskklassning

Du som har ett livsmedelsföretag i Uppvidinge kommun uppmanas att så snart som möjligt lämna in uppgifter om din verksamhet. Du lämnar enklast uppgifterna som miljö- och byggnadsförvaltningen behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans nationellt med andra myndigheter.

Efter att du lämnat de uppgifter vi behöver skickas ett beslut om din nya riskklassning ut löpande under hösten, men börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens - hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

Du som redan har fått ett underlag för kontrollfrekvens utskickat efter miljö-och byggnadsförvaltningens kontrollbesök i år behöver inte göra något.

E-tjänsten förenklar

E-tjänsten kan användas av firmatecknare eller annan representant för verksamheten, och kräver inloggning med e-legitimation. Om du väljer att använda e-tjänsten så kommer vissa uppgifter vara förifyllda då e-tjänsten har koppling till Bolagsverket och Skatteverket. E-tjänsten är även kopplad till kommunens register över livsmedelsverksamheter så du kommer kunna välja mellan dina registrerade verksamheter.

E-tjänst för riskklassning av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efterhandsdebitering

Från och med 1 januari 2024 betalar du efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, så kallad efterhandsdebitering. Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar samt för- och efterarbete.

Läs mer på sidorna om tillstånd, tillsyn och regler för livsmedelshantering.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning och förändringarna i reglerna för planering av kontrollen på Livsmedelsverkets hemsida:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna