Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags att se över vildvuxna häckar

Det växer så det knakar i Uppvidinge.

Tyvärr kan all denna grönskan ställa till en del problem i trafiken och därför uppmanar vi nu alla Uppvidingebor att se över växtligheten på sina fastigheter.

För en trafiksäker kommun

Det är viktigt att vi sköter våra häckar och buskar så att de inte uppstår problem för oss själva och andra. Cykel- och gångvägar behöver vara framkomliga och inte upptas av överhängande buskage. I väg- och gatukorsningar i samhällena är det extra viktigt att häckar klipps ner för att inte förhindra sikt för fordon. Nedan finns en illustration av hur en korsning ska se ut för att vara så trafiksäker som möjligt.

Ritning av hur en korsning ska se ut för att vara så trafiksäker som möjligt.
Lyssna