Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Har du hjärtat på rätta stället?

En familj som håller varandra i händerna i solnedgången. Foto.

Det finns barn och ungdomar i Uppvidinge kommun som behöver dig. Ge någon trygghet – ansök om att bli kontaktfamilj eller kontaktperson!

Uppvidinge kommun söker nu nya kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss!

Maria Thärnström
maria.tharnstrom@uppvidinge.se
0474-472 92

Jannike Regina Edin
jannike.regina-edin@uppvidinge.se
0474-473 06

Jennifer Andersson
0474-472 75
jennifer.andersson@uppvidinge.se

Att vara kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem, vanligtvis en eller ett par helger per månad. Kontaktfamiljens uppgift är att ge stöd och avlastning till både föräldrar och barn - föräldrarna kan behöva avlastning och barnen kanske behöver miljöombyte och stimulans.

En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt, men det viktigaste är att barnet och du passar ihop och kan trivas med varandra. Kontaktfamiljen ska ha känslomässigt utrymme och plats för att ta emot ett barn i sitt hem.

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje!

Du kan läsa mer på vår sida Kontaktfamilj:

Uppvidinge.se - Kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

Barn och ungdomar kan ibland behöva extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Du kommer att bli en vuxen förebild och ett personligt stöd som kan betyda mycket för barnet.

Innehållet i era träffar utgår alltid ifrån barnets behov och kan exempelvis innebära att ni gör en fritidsaktivitet tillsammans, tar en promenad eller träffas för en fika för att prata. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och kunna uppmuntra barnet till egna aktiviteter.

Du kan läsa mer på vår sida Kontaktperson:

Uppvidinge.se - Kontaktperson

Lyssna