Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Cykling på banvall

Cykling i skog. Foto

Banvallen mellan Lenhovda och Sävsjöström har nu röjts för att göra den mer framkomlig för cykling.

I Uppvidinge kommun finns flera leder på banvall som passar bra att cykla på. Lederna slits fort och det växer snabbt upp sly och annan växtlighet. Nu har tekniska avdelningen på uppdrag av kultur- och fritidsavdelningen röjt bort sly och gräs längs banvallen mellan Lenhovda och Sävsjöström för att göra den mer framkomlig. En del håligheter i marken kommer också att åtgärdas.

Kultur- och fritidsavdelningen har också beställt röjning av samtliga leder av en entreprenör.

På våra sidor om cykelleder kan du läsa om vilka möjligheter som finns att cykla på banvall eller längs andra leder i Uppvidinge kommun:

Cykling och cykelleder

Lyssna