Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vuxenutbildningarna finns kvar på gymnasieskolan

De nationella programmen på Uppvidinge gymnasieskola avvecklas medan vuxenutbildningarna och introduktionsprogrammen finns kvar.

Efter beslut i Kommunfullmäktige i november 2019 avvecklas de nationella programmen på Uppvidinge gymnasieskola inför läsåret 2020/2021. Introduktionsprogrammen och vuxenutbildningarna kommer att finnas kvar.

För de elever som går årskurs 1 eller 2 på nationellt program idag, innebär det att de inför nästa läsår erbjuds utbildningsplatser i andra kommuner.

Utbildningar som kommer att fortsätta nästa läsår är:

 • Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ (IMA)
 • Introduktionsprogrammet, språk (IMS)
 • Introduktionsprogrammet, yrkesinriktning (IMYRK)

Vuxenutbildning

 • Grundläggande vuxenutbildning
 • Gymnasial vuxenutbildning
 • Yrkesvuxenutbildning
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och gymnasial nivå

De nationella programmen som avvecklas till kommande läsår är:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Handelsprogrammet
 • Naturvetenskapliga programmet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Du kan läsa mer om våra vuxenutbildningar här på vår webbplats:

Vuxenutbildningar

Lyssna