Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om budgetförutsättningarna skjuts upp

Kommunfullmäktige i Fröseke. Foto.

Det blev inget beslut om budgetförutsättningar för 2020 på tisdagens sammanträde med Kommunfullmäktige. Ärendet återremitteras.

Under tisdagens sammanträde med Kommunfullmäktige var budgetförutsättningarna för 2020 och verksamhetsplan för 2021 och 2022 uppe för beslut. Förslaget återremitterades dock, vilket betyder att ärendet skjuts upp till den 30 juli, då ett extrainsatt kommunfullmäktige hålls.

Det förslag som ligger kring budgetförutsättningarna handlar om vilka budgetramar kommunens nämnder kommer att ha för 2020. Beslut om själva budgeten för 2020 tas i november.

Läs mer

Förslagen till budgetförutsättningar för kommunens nämnder finns beskrivna i en tidigare artikel:

Intensivt budgetarbete inför kommande år

I handlingarna till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni finns hela förslaget till budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022.

Är du intresserad av att läsa mer om kommunens ekonomi och mål finns de senaste årens årsredovisningar och budgetdokument publicerade här på webben:

Ekonomi och budget Länk till annan webbplats.

Lyssna