Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kyrkogårdsförvaltningen tar över @upplevuppvidinge

Den 11-24 december får vi följa med kyrkogårdsförvaltningen i Svenska kyrkan, Uppvidinge pastorat via Instagram-kontot @upplevuppvidinge.

Kyrkogårdsförvaltningen har ett varierande uppdrag och så här sammanfattar förvaltningschef Anna Magnusson deras verksamhet:

Förvaltningsorganisationen i Uppvidinge pastorat är en liten organisation där resurserna och händerna är få. Det innebär att arbetsdagarna består av allt från strategi- och planarbete till detaljer kring arbetet på kyrkogården, gravsättningar, och genomförande av olika projekt;

Kulturarvet: Kyrkomiljöerna i Sverige är en tillgång för hela befolkningen och ska hållas tillgängliga för alla. För vården av kulturarvet får kyrkan ersättning av staten i form av kyrkoantikvarisk ersättning. Detta är en grannlaga uppgift som är hårt reglerat i lagstiftning.

Begravningsverksamheten: Denna verksamhet är helt frånskild församlingsverksamheten och finansieras fullt ut av begravningsavgiften. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige. Arbete som bedrivs inom begravningsverksamheten är tex skötsel av våra kyrkogårdar, gravsättning, plantering, anläggning av nya gravplatser mm. I Uppvidinge pastorat är samtliga kyrkvaktmästare finansierade till 50 % av begravningsavgiften och därmed ska deras arbete till 50 % bedrivas inom området kopplat till begravningsverksamheten.

Fastigheter: Under året har vi arbetat med att se över vårt fastighetsbestånd och det framtida behovet, detta har resulterat i en lokalförsörjningsplan som alla pastorat och församlingar är ålagda att upprätta enligt kyrkoordningen. Lokalförsörjningsplanen stäcker sig över en period på tio år.

Kansli: Här hanteras bokningar av begravningar, dop och vigslar. Diarieföring, gravbok, lönehantering, schemaläggning, projektering, beställningar, fakturahantering, budgetarbete mm.

Om @upplevuppvidinge

@upplevuppvidinge är kommunens staffetkonto på Instagram där till exempel invånare, företagare eller andra engagerade personer i Uppvidinge turas om att dela med sig av sin vardag och liknande.

Här kan du se och följa kontot på InstagramLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Har du något du vill dela med dig av?

Hör av dig till oss om du har något spännande på gång eller bara vill dela med dig av din vardag.

redkom@uppvidinge.se

Lyssna