Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Erbjudande till företag i Uppvidinge kommun

Kommunen kommer även i år att ge vår personal en julklapp i form av ett presentkort för att visa uppskattning för arbetet under året. Vi vill samtidigt stödja det lokala näringslivet. Därför ställer vi nu frågan till dig som lokal företagare om du vill vara med?

Villkor för företag

 • Företaget ska vara fysiskt beläget i Uppvidinge kommun.
 • Företaget ska erbjuda varor/tjänster till konsumenter.
 • Företaget ska vara registrerat för F-skatt och mervärdeskatt.
 • Företaget ska inte ha förfallna skulder till Uppvidinge kommun och inte heller obetalda skatter eller sociala avgifter.

Praktisk information

 • Uppvidinge kommun tillverkar egna, numrerade presentkort som delas ut till personalen, tillsammans med förteckning över de butiker/företag där inköp kan göras.
 • Värdet uppgår till 200 kronor.
 • Kortet lämnas av den anställda till företaget i samband med köpet.
 • Kortet är giltigt vid ett inköpstillfälle mellan 5 december 2023 till den 29 februari 2024
 • Vill presentkortsinnehavaren köpa en dyrare vara och lägga till det överskjutande
  beloppet själv går det bra.
 • Kortet kan ej användas vid spel, köp av tobak, alkohol eller läkemedel.
 • Företagen fakturerar Uppvidinge kommun, senast den 31 mars 2024, vid maximalt tre tillfällen.
 • Inlösta presentkort bifogas tillsammans med fakturan.
 • Faktura, tillsammans med de inlösta presentkorten, skickas till Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda. Ange referens 181.

Meddela via e-post till upphandling@uppvidinge.se om du vill vara med, senast den 17 november 2023. Ange vilket företags-/butiksnamn som ska framgå i informationen till de kommunanställda.

Vi hoppas på en god spridning med många företag från alla orter i kommunen!

 

Lyssna