Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öva! för stärkt beredskap

Foto: MSB/Michael Fredman

Den 25 september till 1 oktober pågår beredskapsveckan. Temat för veckan är Öva! och förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin egenberedskap genom att ta del av aktiviteterna.

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

– Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser och prata om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt Uppvidinge. Vi vill uppmana alla, stor som liten och i hemmet, på arbetsplatsen eller i föreningen, att passa på att öva sin hemberedskap, säger Anne Hallberg, kommunchef.

Beredskapsveckan i Uppvidinge kommun

I år blir Uppvidinge kommuns beredskapsvecka digital. Vi passar på att använda MSB:s nya material Sju dagar och påminner om tidigare material Om krisen eller kriget kommer. Broschyren delades ut till alla hushåll 2018 och är fortfarande aktuell. Du kan beställa hos MSB eller kontakta kommunen om du vill ha ett exemplar.

- Under hösten och vintern kommer Uppvidinge kommun att fortsätta fokusera på beredskap och civilt försvar. Vi kollar på lokala risker i just vår kommun, frivilligas viktiga arbete och så mer om el och dricksvatten, förstås! Håll utkik på kommunens hemsida för att se aktiviteter under hösten, säger Charlott Åberg, beredskapssamordnare.

Tema Öva!

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Beredskapsveckan, vecka 39, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

Testa övningsverktyget Sju dagar Länk till annan webbplats.

Hämta foldern Sju dagar Länk till annan webbplats.

Hämta broshyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

För att hämta materialet hos Uppvidinge kommun:

Ring 0474-470 64 eller mejla ledning@uppvidinge.se

Lyssna