Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur trygg är du?

Nu är polisens och kommunens trygghetsundersökning på väg.

Trygghetsundersökning

Polisen och Uppvidinge kommun skickar i veckan ut den årliga trygghetsundersökningen till 600 slumpvis utvalda invånare. Enkätundersökningen görs i Polisregion Syds alla 58 kommuner sedan många år tillbaka.

I enkäten frågar polisen och kommunen hur just du ser på problem i ditt bostadsområde. Bland annat om du har varit utsatt för brott eller inte, om du känner oro för något särskilt i din närhet och om du känner dig trygg när du är ute på kvällen. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet där du bor.

Dina svar är värdefulla

Trygghetsmätningens enkätsvar ger aktuellt material till polisens och kommunens arbete med att förebygga brott. Enkätens resultat kommer också att spridas till bland annat politiker, tjänstemän och massmedia. Syftet är att få kunskap om det lokala läget och att ta ut en riktning för planering och arbete. Målet är ett tryggt Uppvidinge för alla.

Enkäterna sammanställs och behandlas konfidentiellt av ett undersökningsföretag. Det är frivilligt att delta, men ju fler som svarar desto bättre underlag och bild ges av läget. Enkätundersökningen pågår under två månader med start 14 augusti.

Varje svar gör skillnad

Från 1 juli i år gäller en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande samordning. Bland det viktigaste enligt lagen är att få en god bild av läget i kommunen. Invånarnas synpunkter och en hel del annat underlag, till exempel statistik, bygger upp lägesbilden. Polisen och kommunen tackar på förhand för alla enkätsvar. Varje svar gör skillnad.

Är du en av de 600 slumpvis utvalda i kommunen? Ta chansen att berätta vad du tycker!

Läs mer om enkäten hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna