Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett steg mot hållbar energiframtid för Uppvidinges invånare!

En imponerande prestation av Uppvidinge som tar ett betydande steg mot att använda förnybar energi för att driva samhället.

Uppvidinge lyser starkast i länet

Solcellerna i regionen har nu nått en installerad effekt på 61 MW, vilket innebär en imponerande ökning med hela 63 procent jämfört med förra året. Denna milstolpe motsvarar en normalförsörjning av nästan 3 000 villor under ett helt år. Uppvidinge är den kommunen i Kronobergs län som står för den högsta installerade effekten av solel per invånare.

En positiv och hållbar energikälla

Förnybar energi för med sig en mängd positiva effekter.

  • Miljövänlig Förnybar energi producerar minimala mängder växthusgaser och bidrar inte i lika hög grad till klimatförändringarna som fossila bränslen.
  • Obegränsad tillgång: Till skillnad från fossila bränslen, såsom olja och kol, är förnybara energikällor i stort sett oändliga. Solenergi, vindenergi, vattenkraft, biomassa och geotermisk energi är alla baserade på naturliga processer som inte tar slut.
  • Skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt: Omställningen till förnybar energi skapar arbetstillfällen som främjar ekonomisk tillväxt och innovation.
  • Minskat energiberoende: Genom att utveckla lokala förnybara energikällor minskar vi vårt beroende av importerade fossila bränslen.
  • Lokal energiproduktion: Förnybar energi kan ofta produceras på en mindre skala nära användarna, vilket minskar behovet av storskalig infrastruktur för transport och distribution av energi.
Lyssna