Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positiva siffror för Uppvidinge kommun

Årets servicemätning används som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen.

Mätningens syfte

Mätningen pågick mellan perioden 13 mars- 12 maj 2023 och syftet är att fånga invånarens upplevelse av service och bemötande inom kommunens alla verksamhetsområden. Den bidrar dessutom till utveckling i verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Uppvidinge kommun över snittet när det gäller bemötande och enkelhet

Enkäten skickades ut via e-post och/eller SMS med kommunen som avsändare. För att mäta hur invånarna upplever kontakt med kommunens medarbetare fick deltagarna besvara hur nöjda de var med bemötande och enkelheten i att få hjälp i ett ärende. Jämfört med totalsnittet ligger Uppvidinge kommuns upplevda bemötande över snittet för samtliga deltagande kommuner. Och liknande siffror framkommer i mätningen som avser enkelheten i att få svar på en fråga med minsta möjliga ansträngning.

Fortsatt fokus på service och vänliga bemötande

- Att ligga över snittet både när det gäller hur invånarna upplever vårt bemötande och enkelhet är verkligen positiva siffror, säger Katja Schönbeck, Utvecklingsstrateg på Uppvidinge kommun. Från vår sida handlar det om att fortsätta fokusera på att förenkla och utveckla serviceupplevelsen med ett fortsatt trevligt bemötande, avslutar Katja.

Lyssna