Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stöd för energieffektivisering i småhus öppnas: Så kan du ta del av det!

Den 3 juli 2023 öppnade Boverket upp för möjligheten att ansöka om stöd för energieffektivisering i småhus.

Syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till så hållbar utveckling som möjligt för samhället. Bidraget gäller energieffektiviseringar av småhus som är el- eller gasuppvärmda. För att få bidraget måste du äga och stadigvarande bo i småhuset. Huset måste värmas upp med direktverkande el eller genom ett eluppvärmt vattenburet distributionssystem. Även ditt varmvatten måste värmas upp av el.

Om uppvärmning av hus och varmvatten sker med gas kan man också få bidrag för omställning, men gasuppvärmning är ovanligt i vår del av landet.

Du kan ansöka om bidrag för följande värmesystemåtgärder:

  • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
  • anslutning till ett fjärrvärmenät
  • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
  • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
  • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Om du har sökt och fått bidrag för värmesystemåtgärder kan du sedan ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder. Du kan få bidrag för följande åtgärder:

  • Tilläggsisolering av klimatskärmen
  • Byte av fönster och/eller dörrar
  • Tilläggsglasrutor till befintliga fönster och/eller dörrar
  • Vindtätning av isoleringsskärm

Den som utför åtgärden ska vara godkänd för F-skatt. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget. Du kan bidrag för maximalt 50 % av materialkostnaderna, men högst 30 000 i bidrag för värmesystemåtgärder och 30 000 för klimatskalsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000. Bidraget gäller endast för materialet så det är därför möjligt att samtidigt ansöka om ROT-avdrag.

Klimatrådgivarna i syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för energieffektivisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivningstelefonen och mejlen kommer att vara öppen hela sommaren.

Lyssna