Stöd för energieffektivisering i småhus öppnas: Så kan du ta del av det!

Den 3 juli 2023 öppnade Boverket upp för möjligheten att ansöka om stöd för energieffektivisering i småhus.

Syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till så hållbar utveckling som möjligt för samhället. Bidraget kan sökas för värmesystemåtgärder och för klimatskärmsåtgärder.

Du kan få bidrag för följande åtgärder:

  • Tilläggsisolering av klimatskärmen
  • Byte av fönster och/eller dörrar
  • Tilläggsglasrutor till befintliga fönster och/eller dörrar
  • Vindtätning av isoleringsskärm

Den som utför åtgärden ska vara godkänd för F-skatt. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Klimatrådgivarna i syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för energieffektivisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivningstelefonen och mejlen kommer att vara öppen hela sommaren.

Lyssna