Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Livgardet tackar för stödet

I början av maj pågick en försvarsövning i flera delar av Uppvidige kommun. Nu riktar Livgardet ett stort tack till alla delaktiga för deras stöd under övningarna.

Stärkta försvarsinsatser

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Försvarsmakten samlade cirka 26 000 personer i flera olika övningsmoment runt om i Sverige. Livgardet ansvarade, tillsammans med försvarspersonal från bland annat Norrland, Gotland, Finland och Storbritannien för övningsmomentet här i Uppvidinge kommun. Övningen hade som syfte att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Livgardet riktar ett stort tack till alla deltagare

Nu riktar Livgardets övningsledare Magnus Gerhardsson med personal ett stort tack till alla som har gjort det möjligt för Försvarsmakten att genomföra övningen i Uppvidinge kommun. Livgardet vänder sig till kommunens invånare, föreningar, företag, markägare och andra berörda, som har gett ett gott och stort stöd inför och under övningen. Livgardet sänder dessutom ett tack till räddningstjänsten som har bidragit med sina kunskaper och sitt bistånd.

Som ett minne av övningen och samarbetet med alla i Uppvidinge kommun överlämnade Livgardet en utmärkelse i form av en vapensköld till kommunen.

 

Lyssna