Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bandet klipps och vägen öppnas

Ingrid Hugosson, kommunfullmäktiges ordförande, klippte bandet tillsammans med Lars-Göran Nilsson, teknisk chef på Profilgruppen.

Representanter från kommunen besökte Profilgruppens arrangemang den 14 juni då vägporten som förbinder industriområdena Åseda Östra och Åseda Södra invigdes.

En gemensam målsättning

-Vi arbetar för att företagen skall ha goda förutsättningar att utvecklas, att vår vackra natur skall komma till sin rätt och att vi har ett attraktivt föreningsliv, förklarar Simon Bring, Kommunstyrelsens ordförande.

-Det här skapar möjligheter för fler etableringar och är ytterligare ett steg fram för industriutvecklingen i kommunen, säger Lars-Göran Nilsson.

En port som knyter samman viktiga delar

Profilgruppen har tillsammans med Trafikverket och Uppvidinge kommun delat på ansvaret för att framställa vägporten inklusive den anslutningsväg som knyter ihop Åseda Östra och Åseda Södra. För Uppvidinge så innebär vägporten att ett nytt industriområde tillgängliggörs och mer ny industrimark kan erbjudas till företag som vill utveckla eller nyetablera i kommunen. Under hela projektets gång har Profilgruppen varit noga med att ta hänsyn till naturen och det har varit ett gott samarbete med markägaren som är nöjd med hur området har förvaltats.

Från startskott till mål

Byggnationen påbörjades i januari 2022, efter noggrann planering under 2021. Målet var att inviga vägbron i november samma år. Med anledning av väderförhållanden och för att inte riskera säkerheten eller kvaliteten valde man att flytta invigningen till den 14 juni 2023.

-Målsättningen var 14 juni och det klarade vi. Nu inväntar vi bara Trafikverkets slutbesiktning som är den 27 juni, avslutar Lars-Göran Nilsson.

Lyssna