Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Angående Älghultskolan

Älghultskolan får tillåtelse att bedriva verksamhet i befintliga lokaler fram till och med augusti 2025.

Arbetsmiljöverket har den 7 juni 2023, delgivit Uppvidinge kommun förbud med förleäggande om vite på 3 000 000 kronor om resterande brister på Älghultskolan inte är åtgärdade senast augusti 2025.

Anledningarna till beslutet är bland annat att flera av bristerna som påvisats av arbetsmiljöverkets inspektion är åtgärdade samt att en snabb nedstängning av skolan riskerar att skapa andra problem såsom tillfälliga lokaler och sämre logistik för schemaläggning och elever.

Beslutet betyder att kommunen på ett ekonomiskt försvarbart och hållbart sätt kan fortsätta med nybyggnation och/eller renovering i enlighet med påbörjad upphandling. Föreläggandet ställer samtidigt stora krav på kommunen att enligt vårt arbetsgivaransvar kontinuerligt under byggtiden fortsätta vidta förbättrande åtgärder på Älghultskolan för att säkerställa en god och ändamålsenlig arbetsmiljö för elever och personal som vistas i lokalerna tills nya står på plats.

Simon Bring, kommunstyrelsens ordförande

Robert Fredriksson, Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lyssna