Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljön vid ankdammen i Norrhult ska förbättras

Ankdammen i Norrhult. Foto.

Ankdammen i Norrhult kommer att torrläggas för muddring och under sommaren ska nya träd och buskar planteras i parken vid dammen.

Uppvidinge kommun kommer under sommaren att snygga till miljön vid ankdammen i Norrhult. Tekniska avdelningen ska göra fint i parken genom att fixa till grusgångarna, plantera nya buskar och träd och sätta upp ny, energieffektiv belysning.

Ankdammen har de senaste åren blivit igenväxt och behöver därför muddras. Efter en lång process har Uppvidinge kommun fått tillstånd från länsstyrelsen att muddra dammen som nu kommer att torrläggas inför arbetet. På grund av närheten till Rosdala glasbruk finns föroreningar i ankdammen och massorna därifrån ska därför köras till deponi.

När muddringen är klar kommer dammen att fyllas med vatten igen.

Lyssna