Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppcom i framkant

Ted Karlsson och Magnus Jonsson. Foto.

Uppcoms vd Ted Karlsson berättade om bolaget under frukostmötet för företagare där han intervjuades av Uppvidinge kommuns näringslivsutvecklare Magnus Jonsson.

Kommunens IT-bolag Uppcom tänker nytt och fick nyligen del av den nationella utmärkelsen årets bredbandsfrämjare.

Uppcom är Uppvidinge kommuns helägda bolag som jobbar med IT, telefoni och bredband. Sedan 2016 har Uppcom jobbat målmedvetet med utbyggnad av fibernätet i Uppvidinge kommun, först i tätorterna och sedan 2018 även på landsbygden. Nu har över 97 procent av hushållen i kommunen tillgång till fiber och eftersom flera nya projekt är på gång innebär det att vi i Uppvidinge kommun kommer att uppnå regeringens nationella mål på att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gigabit per sekund i hemmet år 2025.

– Det känns jättebra att vi redan nu är så nära att nå det nationella målet som gäller för 2025. Det är dels tack vare vår stora landsbygdssatsning, och dels tack vare de duktiga byalagens fina arbete. Utan deras engagemang hade det inte sett ut som det gör idag, säger Ted Karlsson, vd för Uppcom.

Årets bredbandsfrämjare

För att stärka och effektivisera utbyggnaden och driften av bredbandsnätet är Uppcom en av ägarna till Sydostnet, en sammanslutning mellan nio kommuner i sydöstra Sverige där man arbetar för att dela kompetens och resurser och har som mål att utveckla utbudet för kunderna när det gäller driftsäkra kommunikationslösningar både inom och utanför regionen.

En bekräftelse på att Uppcom och Sydostnet ligger i framkant är att Svenska Stadsnätsföreningen nyligen utsåg Sydostnet till årets bredbandsfrämjare. I motiveringen står bland annat:

SydOstNet är ett samverkansprojekt där ett antal stadsnät såg en möjlighet till att få en bättre ekonomi ihop med ett utvecklat utbud för kunderna. Detta genom att knyta samman ingående stadsnät och skapa förutsättningar att öka intäkterna och bli än mer kostnadseffektiva men också bidra till en ökad konkurrens inom respektive region. De ingående stadsnäten kan idag påvisa att de lyckats samverka och skapa bättre förutsättningar inom flera områden.”

Avtal med ny kommunikationsoperatör

Uppcom är en av ägarna i Sydostnet som nu har gjort en gemensam upphandling av kommunikationsoperatör. Bytet sker under juni månad för de flesta av kunderna.

– Under uppbyggnadsfasen av vårt fibernät har vi samarbetat med Wexnet. Efter den gemensamma upphandlingen byter vi nu till företaget Open Universe. Skillnaden för kunderna blir väldigt liten. Det som blir tydligast är att det efter bytet, som ska vara klart 1 juli, endast kommer en faktura för Internet, nätavgiften som tidigare fakturerades av Uppcom ingår numera i priset för Internettjänsten. Vi höjer också den lägsta hastigheten till 250/250. Alla kunder kommer att få mer information om detta, berättar Ted Karlsson och tillägger:

– Vi småkommuner måste hitta nya vägar för att kunna vara i framkant och genom samarbetet med andra kommuner inom Sydostnet ser vi möjligheter att utveckla samhällsnyttiga digitala tjänster som kommer att gagna kommunens invånare. Och tack vare samverkan genom Sydostnet kan vi också bli ett lokalt alternativ till de stora kommunikationsbolagen och erbjuda en bättre prisbild för kunderna på den typen av tjänster.

Vill du veta mer om Uppcom? Se intervjun med vd Ted Karlsson i Uppvidinge kommuns digitala frukostmöte för företagare:

Lyssna