Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Befolkningen ökar på landsbygden men minskar i tätorterna

En person håller i en vattendunk och en hink, i bakgrunden syns en häst. Foto.

De senaste siffrorna från SCB visar att befolkningen under 2022 fortsatte att minska i tätorterna. På landsbygden ökade befolkningen.

Den 31 december 2022 hade Uppvidinge kommun 9 418 invånare, vilket är en minskning med 31 personer jämfört med 2021. Trenden att befolkningen minskar i tätorterna fortsätter medan en ökning har skett på landsbygden.

Den tätort som går mot strömmen är Åseda, där befolkningen har ökat med 14 personer. Alstermo har tappat flest, 40 personer. Totalt har befolkningen i tätorterna minskat med 43 personer medan befolkningen på landsbygden har ökat med 12 personer.

Under 2022 föddes 105 personer (2021 föddes 96 personer). Det var fler personer som dog än som föddes under året. Totalt 502 personer flyttade till kommunen under 2022 och 597 personer flyttade från kommunen. 49 personer har invandrat till kommunen och 32 personer har utvandrat.

Du kan se befolkningsutvecklingen de senaste åren på vår sida med kommunfakta:

Kommunfakta Länk till annan webbplats.

Lyssna