Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt namn på nämnd och förvaltning från 1 januari

Barns och vuxnas händer ovanpå varandra. Foto.

Socialnämnden och socialförvaltningen byter namn till välfärds- och omsorgsnämnden respektive välfärds- och omsorgsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att de nya namnen ska börja gälla den 1 januari 2023. Namnbytet har initierats av socialnämnden och syftet är att benämningarna välfärds- och omsorgsnämnden och välfärds- och omsorgsförvaltningen bättre ska spegla hela verksamheten.

Förvaltningen omfattar samma verksamheter som tidigare; omsorg, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Lyssna