Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förbättring av utemiljön vid Åsedaskolan

Åsedaskolans skolgård. Foto

Staketet byggs utmed Östra Kyrkogatan och vid Åbackens fritidshem ner mot Badebådaån.

Just nu pågår ett arbete med att bygga staket vid Åsedaskolan och Åbackens fritidshem. Det är ett led i att förbättra utemiljön.

Utemiljön vid Åsedaskolan behöver förbättras. I ett första steg sätter samhällsserviceförvaltningen med hjälp av en entreprenör nu upp staket för att öka tryggheten för eleverna. Staketet ska stå som skydd ner mot Badebodaån vid Åbackens fritidshem och mot trafiken på Östra Kyrkogatan.

Ett annat problem som har konstaterats är att det ofta bildas vattensamlingar på skolgården. Vattensamlingarna gör att underlaget blir lerigt, att gräset inte växer ordentligt och att barnen tidvis inte kan använda alla lekredskap.

Under våren kommer en åtgärdsplan att tas fram för ytterligare förbättringar av utemiljön vid Åsedaskolan.

Uppsättningen av staket beräknas vara klart i början av 2023.

Lyssna