Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets pristagare och stipendiater hyllades

Sophie Palm, Anders Eriksson, Börje Ederfors, Emil Jonsson, Börne Thorstensson, Dan Tigerström, Ewa Lördal Tigerström, Margareta Schlee och Kasia Musial efter årets prisutdelning. Foto.

Sophie Palm, Anders Eriksson, Börje Ederfors, Emil Jonsson, Börne Thorstensson, Dan Tigerström, Ewa Lördal Tigerström, Margareta Schlee och Kasia Musial efter årets prisutdelning. Samuel Haglund kunde inte medverka på prisutdelningen.

I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december hyllades årets pristagare och stipendiater. Grattis!

Kultur- och fritidschef Kasia Musial läste upp motiveringarna och kultur- och föreningsutskottets ordförande Margareta Schlee (M) delade ut diplom, blommor och priser tillsammans med kultur- och fritidskonsulent Sophie Palm.

Alla pristagare hyllades med blommor och diplom. Mottagarna av kulturlandskapspriset och byggnadsvårdspriset fick en plakett att sätta upp på fastigheten. Kulturpristagaren och fritidspristagaren fick varsin glasskulptur från Persson & Persson. Fritidsstipendiet som delas ut är på 10 000 kronor och kulturstipendiet är på 12 000 kronor.

I år tilldelas följande personer våra priser och stipendier:

Kulturstipendium

Samuel Haglund

Född och uppvuxen i Lenhovda. Samuel beskrivs som en trendbrytare inom dansen. Han började sin bana i Uppvidinge Drill & Dans och sedan har det bara gått uppåt. Med tre år på estetisk linje på gymnasiet och studier inom dans på folkhögskolan i Kävesta i bagaget, har han nu nått ännu högre och studerar idag vid Balettakademin i Göteborg.

Kulturpris

Börje Ederfors

Börje nomineras till kulturpriset för sitt arbete med att renovera en lastbil som hans far köpte under Börjes tidiga ungdom. Börje har lagt åtskilliga timmar och kostnader för att restaurera lastbilen till sitt ursprungliga skick. Den beskrivs som en klenod som sett ur dagens samtida designkonst är ett viktigt och intressant inslag i Sveriges industriella historia och utveckling.

Fritidsstipendium

Emil Jonsson

Emil är en ung handbollsspelare med hjärtat i Alstermo. Hans stora idrottsintresse började likt många andra ungdomars med fotboll och motorer. Med åren ökade intresset för handboll via föreningens ungdomsverksamhet. Under sina gymnasieår kombinerade Emil handboll och byggutbildning på gymnasiet i Växjö. Han tog studenten i somras, och bor och jobbar idag som snickare i Karlskrona där han också spelar handboll.

Fritidspris

Anders Eriksson

Anders är en uppskattad ledare i Brunnskyrkans ungdoms scoutverksamhet. Ända sedan han själv var barn i nyinggruppen har Anders troget följt alla scoutgrupperna och sedan själv blivit ledare. I 30 år har han ställt upp för barnen. Anders beskrivs som plikttrogen, omsorgsfull och med en förmåga att se varje individ. Anders har varit en viktig del i föreningens arbete med värdegrunds- och olika policyfrågor och är en uppskattad medlem och ledare av ung som gammal.

Kulturlandskapspris

Börne Thorstensson

Börne är nominerad för sitt arbete med att ta fram och bevara gården i Storefälle och berätta historien om Olaus och hans familj som levde och verkade där. Börne har under en tid arbetat med att öppna upp och lyfta fram gården och historien kring de som bodde på platsen i mitten av 1800-talet. Börnes gärning i kommunen i stort är mycket värdefull och hans intresse för och arbete med att tillgänglig- och synliggöra naturen och flera av våra vandrings- och naturleder är mycket uppskattad.

Byggnadsvårdspris

Dan Tigerström och Ewa Lördal Tigerström

Dan Tigerström och Ewa Lördal Tigerström har under 20 års tid renoverat den 200 år gamla byggnaden, Nottebäck Ödegård. Detta har de gjort med återanvänt material, tidstypiska metoder och material och med stort intresse och noggrannhet. Bland annat har de för hand grävt ut under golven och återlagt de gamla golvbrädorna. Med detta och mycket mer har de uppnått ett fantastiskt resultat.

Lyssna