Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Busslinje 333 läggs ner efter testperioden

Sedan augusti 2021 har en ny busslinje, 333, testats i Uppvidinge kommun. Busslinjen läggs nu ner och den sista turen körs den 9 december.

Som ett led i att öka tillgängligheten mellan orterna i Uppvidinge kommun startade en ny busslinje, 333, i augusti 2021. Busslinjen var ett samarbete mellan Uppvidinge kommun och Länstrafiken Kronoberg, där Länstrafiken skötte kontakten med bussbolaget samt tidtabell och Uppvidinge kommun betalade för omkostnaderna. Busslinjen skulle utvärderas efter ett år för att se om den skulle permanentas.

Utvärderingen och en sammanställning av antalet passagerare visar en låg utnyttjandegrad. Under perioden har varje tur haft i genomsnitt mellan en och fyra passagerare på vardagar och ännu färre på helgerna. I kombination med en beräknad fördubbling av kostnaden för Uppvidinge kommun för 2023 togs beslutet att lägga ner linjen.

– Vi hade gärna velat att busslinje 333 kunde fortsätta eftersom den har bidragit till att öka tillgängligheten mellan orterna, vilket var målet. Men med tanke på att så få personer har utnyttjat den och den stora kostnadsökning det skulle innebära för kommunen är det inte försvarbart att fortsätta betala för den, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

De sista turerna med linje 333 körs under fredagen den 9 december. Därefter gäller Länstrafiken Kronobergs övriga turer som trafikerar Uppvidinge kommun.

Lyssna