Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya bidrag öppnar nya möjligheter för föreningar

Fyra barn i en gymnastiksal. Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Kommunfullmäktige har beslutat om nya regler och riktlinjer för ideella föreningar i kommunen.

Kultur- och fritidsavdelningen har under hela 2022 arbetat med att ta fram nya riktlinjer och regler för föreningsbidrag till ideella föreningar i kommunen. Under året har vi omvärldsbevakat och fört ett flertal dialoger med föreningslivet i kommunen.

Komunfullmäktige har nu antagit de nya riktlinjerna och reglerna som ersätter de normer som antogs av kommunfullmäktige 1996 och har reviderats ett flertal tillfällen därefter.

Nya bidrag för ungdomars inflytande och för kulturbärande verksamhet

I de nya riktlinjerna ligger fokus på att kommunen ska ge föreningarna goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, men även att föreningarna ska arbeta med viktiga frågor och dokument för att få ett välmående föreningsliv.

Bland annat finns ett nytt bidrag som syftar till att ge barn och unga ett större inflytande i föreningen och styrelsen, där de föreningar som har en egen ungdomsstyrelse eller ungdomssektion kan få ett årligt bidrag till detta. Vinsten här är dubbel. Föreningarna får ett annat perspektiv i arbetet med att styra och utveckla föreningen och ungdomar kommer tidigt in i förenings- och styrelsearbetet, vilket kan ge goda möjligheter att försörja föreningarna med nya styrelsemedlemmar i framtiden.

Kultur- och fritidsavdelningen har även fått i uppdrag att ta fram ett bidrag för att gynna hembygdsföreningar som arbetar med kulturbärande verksamhet och även här kommer ett helt nytt bidrag för 2023 och framåt.

Möjlighet att söka bidrag för arrangemang och investeringar

Andra stora förändringar är bland annat att föreningar får möjlighet att söka investeringsbidrag till maskiner och inventarier. Detta har länge efterfrågats i föreningslivet, och finns i många kringliggande kommuner.

Även ett nytt arrangemangsbidrag kommer att finnas sökbart för föreningar och syftar till att ge ett allsidigt kulturutbud i hela kommunen.

Krav att jobba med värdegrundsfrågor

I och med de nya riktlinjerna ställs nya krav på föreningslivet att inom två år ta fram värdegrund, mångfalds-, inkluderings- och hållbarhetspolicy, ANDTS- samt antimobbningspolicy.

När de slutliga redaktionella ändringarna är klara kommer de nya riktlinjerna att publiceras på uppvidinge.se.

Lyssna