Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Läkemedelsassistenten underlättar Harrys vardag

Harry Eriksson använder läkemedelsroboten. Foto.

Ett självständigare liv för den enskilde och färre timmar på vägarna för personalen är målen med läkemedelsassistenten som testas just nu.

Vi blir allt äldre i Sverige och fler och fler kommer att behöva våra kommunala tjänster inom vård och omsorg. Som kommun behöver vi ta hjälp av den välfärdsteknik som finns för att frigöra tid för personalen och bidra till en ökad livskvalitet för de människor vi är till för.

Inom Uppvidinge kommun testas just nu en läkemedelsassistent, en robot som hjälper den enskilde i hemmet med överlämning av läkemedel. Sedan april 2022 har fyra robotar testats inom hemtjänstområde Älghult. 90-årige Harry Eriksson är en av dem som har fått använda läkemedelsassistenten under den här perioden:

– Den är fantastiskt bra och viktig för mig. Den väcker mig på morgnarna och talar om att jag ska ta mina mediciner. Den är jätteenkel att använda. Jag tycker bäst om kvinnorösten, den är tydligare än mansrösten.

Ett självständigare liv och ökad livskvalitet

Läkemedelsassistenten ska vara ett hjälpmedel för de som behöver hjälp med överlämning av läkemedel. Den ska bidra till en självständigare liv, ökad livskvalitet och en ökad trygghet. Dessutom frigör den tid för personalen på tider när arbetsbelastningen är som störst. Tiden på vägarna minskar när personalen inte behöver köra för att dela ut läkemedel flera gånger om dagen. Att just hemtjänstområde Älghult valdes ut som det första testområdet beror bland annat på de långa köravstånden.

Läkemedelsassistenten delar ut medicinerna

Det finns olika tillverkare av läkemedelsassistenter, eller läkemedelsrobotar som de också kallas. Den som används i Uppvidinge kommun heter Evondos. Läkemedelsassistenten ser ut som en plastbehållare med en display och en stor knapp på. Den kan placeras på en lättillgänglig plats i hemmet, där den hörs tydligt. När det är dags att ta medicin plingar roboten och när man trycker på knappen ger den instruktioner och läkemedelspåsen kommer ut, med rätt antal tabletter och på rätt tidpunkt. Skulle man ändå glömma bort att ta sin medicin går ett larm till hemtjänsten som då kommer och delar ut läkemedlen.

Fler ska få testa

Julia Jensen är specialistundersköterska och en av projektledarna för testet av läkemedelsassistenten. Hon berättar att projektet har fallit väl ut än så länge och att det nu ska utökas:

– Nu kommer vi att fortsätta införa läkemedelsassistenterna i hela kommunen. Det finns några kriterier för att man ska få vara med i testet. Självklart måste man vilja och vara intresserad. Man ska ha dos-dispenserade läkemedel och klara av att själv öppna de förperforerade påsarna. Man ska också ha trygghetslarm så att personalen kan komma in i bostaden vid larm och man ska kunna uppfatta ljus- och ljudsignaler från läkemedelsassistenten.

För Harry Eriksson har läkemedelsassistenten varit en trygghet och han skulle sakna den om den försvann:

– Jag vill fortsätta, absolut, utan tvekan. Jag vet att jag kommer att få ha kvar den men jag skulle verkligen sakna den om de tog bort den. Det blir en social grej också, som ett sällskap.

Här kan du se en kort film där Harry visar hur läkemedelsassistenten fungerar:

Lyssna