Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny skattesats 2023

Mynt staplade i högar. Foto.

Kommunfullmäktige har fastställt skattesatsen till 21,80 kronor för 2023. Det innebär en sänkning med 10 öre.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fastställa skattesatsen för kommunalskatt för det kommande året.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att skattesatsen för 2023 ska vara 21,80 kronor. Det är en sänkning med 10 öre jämfört med 2022.

Förändringen innebär cirka 2,5 miljonor kronor i lägre skatteintäkter för kommunen.

Lyssna