Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stor personalbrist inom äldreomsorgen

En gammal person håller sina händer på en ung persons händer. Foto.

Det är stor brist på personal inom äldreomsorgen. Åtgärder krävs för att lösa den akuta situationen inom framför allt hemtjänsten.

Uppvidinge är en av många kommuner i landet som har det tufft med kompetensförsörjningen inom ett antal olika yrkeskategorier, bland annat inom vård och omsorg. Över hela landet råder brist på utbildad vård- och omsorgspersonal och SCB spår att det kommer att vara en kraftig efterfrågan ända fram till 2035 eftersom antalet i befolkningen som är 80 år eller äldre väntas öka.

Efter sommaren har personalbristen förvärrats inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun, framför allt inom hemtjänsten. Just nu finns 12 lediga tillsvidaretjänster och 16 lediga vikarietjänster inom hemtjänsten. Att hitta personal till de lediga tjänsterna är nästan omöjligt, berättar Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef för Socialförvaltningen:

– Vi är mycket oroade över svårigheterna vi har idag gällande rekrytering av medarbetare, oavsett funktion, till våra verksamheter. Detta leder till att vi har svårt att utföra beviljade insatser för våra invånare.

Åtgärder krävs nu för att lösa den akuta personalsituationen. Frågan har lyfts på politisk nivå i både Socialnämnden och i Kommunstyrelsens arbetsutskott. I väntan på politiska beslut har Socialförvaltningen vidtagit ett antal åtgärder. Bland annat jobbar två medarbetare i förvaltningsledningen just nu enbart med rekrytering till de lediga tjänsterna och med att få in vikarier. Förvaltningen arbetar också med att få till bättre synkning mellan digitala och administrativa system för att på så sätt frigöra tid för personalen. Dialog förs också med fackliga företrädare.

– Situationen inom omsorgsavdelningen påverkar hela Socialförvaltningen. Vi vet om att detta inte enbart är ett bekymmer för vår kommun, det är många andra kommuner som har samma utmaning, säger Anette Cronholm, omsorgschef.

Socialnämnden har kallat till ett extra sammanträde den 26 oktober. Då kommer personalsituationen att behandlas.

– Det är oerhört viktigt att vi hittar en lösning i det korta perspektivet för att skapa trygg och säker vård och omsorg för de enskilda vi är till för. Vi behöver även ge goda förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, säger förvaltningschef Annie-Lie Jarhult och omsorgschef Anette Cronholm.

Lyssna