Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige valde sitt presidium

Robert Fredriksson, Ingrid Hugosson och Peter Danielsson. Foto.

Kommunfullmäktiges nya presidium: Robert Fredriksson (SD), förste vice ordförande, Ingrid Hugosson (C), ordförande, och Peter Danielsson (S), andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige har valt vilka ledamöter som ska utgöra fullmäktiges presidium och vilka som ska utgöra valberedningen.

Tisdagen den 18 oktober höll Kommunfullmäktige ett konstituerande sammanträde, vilket görs efter varje val. Sammanträdet hölls, enligt tradition, i Lenhovda Tingshus.

Fullmäktige tog beslut om vilka ledamöter som ska utgöra kommunfullmäktiges presidium den kommande mandatperioden, det vill säga ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Fullmäktige beslutade också om vilka ledamöter som ska ingå i valberedningen.

Följande personer valdes till Kommunfullmäktiges presidium:

 • Ingrid Hugosson (Centerpartiet): ordförande
 • Robert Fredriksson (Sverigedemokraterna): Förste vice ordförande
 • Peter Danielsson (Socialdemokraterna): Andre vice ordförande

Följande personer valdes till valberedningen:

 • Margareta Schlee (Moderaterna)
 • Torbjörn Gustafsson (Centerpartiet)
 • Christina Lindqvist (Kristdemokraterna)
 • Susanne Karlsson (Socialdemokraterna)
 • Matthias Sjöberg (Vänsterpartiet)
 • Robert Fredriksson (Sverigedemokraterna)
 • Tomas Sjögren (Landsbygdspartiet Oberoende)

Ersättare i valberedningen:

 • Jessika Rask (Moderaterna)
 • Lennart Löfqvist (Centerpartiet)
 • Andreas Söderström (Kristdemokraterna)
 • Peter Ekman (Socialdemokraterna)
 • Gunilla Nikolausson (Vänsterpartiet)
 • Jörgen Holmberg (Sverigedemokraterna)
 • Jan-Olof Svensson (Landsbygdspartiet Oberoende)

Kommunfullmäktiges valberedning lägger fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla, med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Lyssna