Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vatten- och avloppstaxan höjs för att säkra vattenförsörjning och avlopp

Från och med den 1 januari 2023 höjs vatten- och avloppstaxan i Uppvidinge kommun med 10 procent.

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga brukningsavgifter för vatten- och avloppstjänster ska höjas med 10 procent från den 1 januari 2023. Anledningen till höjningen är att Uppvidinge kommun behöver öka intäkterna till tekniska avdelningen för att säkerställa en god vattenförsörjning och fungerande avlopp även framöver. Höjningen innebär cirka 1,9 miljoner kronor i ökade intäkter.

Vatten- och avloppstaxan har varit oförändrad sedan 2014. Sedan dess har kostnaderna ökat och det finns behov av investeringar. Dessutom medför det kontinuerliga slitaget behov av löpande och ibland även akut underhåll.

Verksamheten är taxefinansierad vilket innebär att vatten- och avloppstaxan som helhet behöver täcka akut och planerat underhåll samt kostnaderna för den dagliga driften. Utöver det tillkommer investeringar och planering av och kring de vatten- och avloppstjänster som kommunen tillhandahåller för de som lever och verkar i vår kommun.

Lyssna