Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Boende i Uppvidinge för ukrainska flyktingar

Händer som håller i en pappersfamilj mot bakgrund av en ukrainsk flagga. Foto.

Uppvidinge kommun börjar nu ta emot de flyktingar från Ukraina som har anvisats av Migrationsverket att bo i vår kommun.

Den 1 juli trädde en lagändring i kraft som innebär att Migrationsverket anvisar kommunerna att skaffa boende till personer som flyr från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

I dagarna flyttar de första ukrainska familjerna in i lägenheter som Uppvidinge kommun med hjälp av det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus har ordnat enligt Migrationsverkets anvisningar. I slutet av september anländer fler familjer och då kommer Uppvidinge kommun att ha tagit emot de 14 personer som vi har blivit anvisade. Vi vill hälsa alla varmt välkomna till oss!

Ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och kommunerna

Migrationsverket har ansvar för mottagande av människor som söker asyl i Sverige och som kommer som massflyktingar. Migrationsverket tar hand om flyktingens ärende och rättigheter.

Sedan den 1 juli anvisar Migrationsverket kommunerna att skaffa boende till flyktingar från Ukraina enligt ett fördelningstal. Hur många som anvisas till varje kommun är baserat på bland annat tidigare mottagande i kommunen, befolkningsstorlek och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Efter att Migrationsverket har kontaktat kommunen med en anvisning om boende har kommunen en månad på sig att iordningställa boendet med möbler och annan utrustning. Kommunerna får ersättning av staten för sitt arbete med boende.

Evakueringsboenden har inte behövts

Uppvidinge kommun ordnade under våren tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsboenden, till skyddsbehövande från Ukraina. Migrationsverket hade då inte möjlighet att sätta i gång så många boendeplatser som behövdes och vädjade till kommunerna om stöd. Betydligt färre flyktingar än prognoserna inledningsvis sa, kom till Sverige. De tillfälliga boendeplatser som ställdes i ordning i Älghult och Norrhult behövde därför aldrig användas. Möbler och utrustning därifrån kommer nu till nytta i de lägenheter som Uppvidinge kommun gör i ordning.

Kontakt

Hos oss i Uppvidinge kommun är det etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen som ansvarar för att ordna med boende till de ukrainska flyktingar som Migrationsverket anvisar hit.

Kontakt: etableringen@uppvidinge.se

Lyssna