Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förändrade zoner kring kärnkraftverk

Från och med 1 juli i år kommer Uppvidinge kommun att ingå i en planeringszon runt kärnkraftverket i Oskarshamn.

Den 1 juli ändras beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige och delas in i inre, yttre och en nyetablerad zon som kallas planeringszonen. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka. Bland annat ska det finnas en plan för hur man utrymmer.

Planeringszonerna sträcker sig cirka 100 kilometer från kärnkraftverken och i Kronobergs län omfattas Uppvidinge kommun samt delar av Lessebo och Ljungby kommuner.

Ett redan säkert system stärks

De nya beredskapszonerna är ett resultat av det regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017. Bland annat till följd av erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Bland annat genom att Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbunden tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Allmänheten ska skyddas

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Planeringsarbete pågår inför att planeringszonerna införs den 1 juli och även kommunerna och de kommunala räddningstjänsterna är delaktiga i arbetet.

Lyssna