Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Släck för klimatet under #earthhour

Uppvidinge kommun deltar i Earth Hour lördagen den 26 mars. Var gärna med och släck för klimatet klockan 20.30-21.30!

Earth Hour är en global manifestation där vi tillsammans sätter fokus på behovet att prioritera och ta hand om vårt enda hem – Jorden. Hållbarhetsfrågan är lika viktig på global som lokal nivå.

Uppvidinge kommun har anslutit sig till Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling tillsammans med andra kommuner och regioner i hela Sverige.

Genom att släcka elektriskt ljus lördagen den 26 mars klockan 20.30-21.30 visar du ditt engagemang för klimatet och vår planet.

Earth Hour engagerar årligen hundratals miljoner människor på sju kontinenter. Förra året deltog människor från 190 länder och 211 av Sveriges kommuner.

WWF har tips och inspiration om hur du som invånare kan delta i Earth Hour:

WWF - Så kan du delta i Earth Hour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ #earthhour för mer tips och inspiration

Vad gör kommunen för klimatet?

Kommunens arbete med klimatförbättringar har intensifierats de senaste åren. Kommunfullmäktige har på flera områden tagit ställning för insatser som ska stärka miljö, energi och klimat i Uppvidinge kommun. Exempelvis har kommunfullmäktige i kommunens vision valt att lägga stor vikt vid att Uppvidinge ska vara ett hållbart samhälle och därför integrerat Agenda 2030 i styrningen av kommunen. Det finns fortsatt utvecklingsområden för kommunen och nu gäller det att planera och genomföra insatser som leder mot visionen.

En sammanfattning av hur kommunen ligger till i förhållande till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) hittar du här:

Kolada - Jämföraren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvidinge kommun gör många saker för att utveckla kommunen och göra det på ett hållbart sätt. Några exempel kan du läsa här genom att klicka på plustecknet vid respektive rubrik.

Glokala Sverige – Uppvidinge ny medlem 2022

Uppvidinge kommun medverkar under 2022 i projektet ”Glokala Sverige” som är en del i att integrera Agenda 2030-arbetet i alla kommunens verksamheter. Det är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner. Hela kommunkoncernen deltar i projektet.

Vill du veta mer? Kontakta: therese.magnusson@uppvidinge.se

Har du koll på Agenda 2030-målen?

Spela målkompassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN har mer information om Glokala Sverige:

FN - Glokala Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

One Planet City Challenge – Uppvidinge med sedan 2021

Uppvidinge kommun deltar under 2021/2022 i Världsnaturfondens utmaning ”One Planet City Challenge”. Genom projektet får kommunen kostnadsfri återkoppling och bedömning på sitt klimatarbete, tillgång till erbjudanden och kunskapsutbyte Det ger kommunen både inspiration och underlag att arbeta vidare med frågorna och utveckla de delar som Uppvidinges politiker prioriterar.

Annika Ström som är kontaktperson för projektet säger att deltagandet i One Planet City Challenge har givit stor inspiration och varit en avgörande faktor för att Uppvidinge som mindre kommun med små resurser ändå ska kunna inhämta relevant kunskap och utveckla arbetet inom klimat- och energiområdet utifrån de förutsättningar kommunen har.

Vill du veta mer? Kontakta: annika.strom@uppvidinge.se

Mat inom planetens gränser – Uppvidinge med sedan 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsserviceförvaltningen deltar gemensamt i projektet ”Mat inom planetens gränser”. Syftet med projektet är att minska matsvinn samt att göra mat som serveras vid skolor, förskolor och äldreboenden mer klimatsmart.

Per Lindgren som är kostchef i kommunen säger:

- Vi som jobbar med offentliga måltider har en viktig roll då vi kan påverka vilka livsmedel vi serverar vilket i sin tur kan påverka vårt klimat både nu och framåt i tiden samt minska på matsvinnet. Projektet blir ett viktigt samarbete mellan förvaltningarna som vi hoppas ska ge ett positivt resultat bland våra gäster, gamla som unga.

Vill du veta mer? Kontakta annika.strom@uppvidinge.se eller per.lindgren@uppvidinge.se

Kostpolicy

Under 2021 har kommunstyrelsen fattat beslut om en ny kostpolicy. I policyn slås fast att måltidsverksamheten ska ha en låg påverkan på miljö och klimat. Insatser för att främja en mer hållbar livsmedelshantering är bland annat att servera ett vegetariskt alternativ, planera måltider efter säsong, ställa krav på hållbarhet i upphandlingar, minska tallrikssvinnet och en hållbar hantering av avfall i verksamheten. Deltagande i projektet ”Mat inom planetens gränser” bidrar på så till genomförandet av kommunens policy

Vill du veta mer? Kontakta per.lindgren@uppvidinge.se

Klimat- och energistrategi

Kommunfullmäktige fattade beslut om en ny klimat- och energistrategi i mars 2022. Strategins mål omfattar hela koncernen. Varje verksamhet ska ta fram en handlingsplan för vad man ska göra för att bidra till uppfyllande av strategins mål. Strategin pekar på ett antal fokusområden som är viktiga för kommunen. Det gäller bland annat att minska utsläpp av växthusgaser genom att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi. Strategin har även mål för Uppvidinge som geografiskt område. Förhoppningen är att kommunen kan arbeta tillsammans med de som lever och verkar i Uppvidinge för att nå dessa mål. Vi i Uppvidinge måste göra vår del för att minska den globala uppvärmningen. På kommunfullmäktige den 8 mars presenterades strategin av Annika Ström, utredare vid samhällsserviceförvaltningen. Du kan se presentationen i vår film från kommunfullmäktige den 8 mars 2022:

Se kommunfullmäktige 2022-03-08 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer? Kontakta: annika.strom@uppvidinge.se

Fordonspolicy beslutad

Kommunfullmäktige beslutade om en fordonspolicy för kommunen i januari 2022. Uppvidinge kommunkoncern har som långsiktigt mål att transporter som görs i tjänsten ska ske på ett miljöanpassat, säkert och resurseffektivt sätt.

Ytterligare ett mål är att, i linje med Agenda 2030 och kommunens klimat- och energistrategi, styra mot en utfasning av fossila bränslen. Kommunkoncernens val av fordon och vad dessa tankas med är en viktig del i arbetet för att nå målet.

När det gäller drivmedel ska koncernen i första hand välja fordon som drivs av miljövänliga bränslealternativ.

Vill du veta mer? Kontakta: annika.strom@uppvidinge.se

Pågående utvecklingsarbete

Kommunen ska nu arbeta för att planera och genomföra insatser som leder oss i riktning mot strategiernas mål och intentioner. Samtidigt kommer det under kommande år att tas planer och program som bidrar till att göra Uppvidinge till en mer hållbar kommun.

Det finns beslut om att ta fram en ny översiktsplan, ett miljöprogram samt en laddinfrastrukturplan. Kommunens medarbetare är mitt uppe i det arbetet och som ska vara klart under 2023.

Vill du veta mer om arbetet med översiktsplan och laddinfrastruktur? Kontakta magnus.josefsson@uppvidinge.se

Vill du veta mer om arbetet med miljöprogram? Kontakta therese.magnusson@uppvidinge.se

Vad kan du som invånare göra?

Ett sätt är att bidra i manifestationen och släcka belysningen lördagen den 26 mars klockan 20.30-21.30.

Lyssna