Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Befolkningen minskade under 2021

En bebishand kramar om ett finger. Foto.

Under 2021 minskar antalet invånare i Uppvidinge kommun för andra året i rad. Minskningen sker i främst i tätorterna.

Den 31 december 2021 hade Uppvidinge kommun 9 449 invånare. Det är en minskning med 49 personer jämfört med 2020. Minskningen sker i främst i tätorterna, förutom i Åseda där invånarantalet har ökat något.

Den åldersgruppen som har ökat mest de senaste åren, 0-18 år, är den som minskar mest under 2021. Antalet födda under året är 96, och antalet döda 94. Det ger ett positivt födelsenetto för året. Inflyttningen till kommunen är lägre än utflyttningen. Totalt har 550 personer flyttat till kommunen och 615 har flyttat ut från kommunen under 2021.

Du kan se befolkningsutvecklingen de senaste åren på vår sida med kommunfakta:

Kommunfakta

Lyssna