Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kartläggning av barnomsorgsbehov

Nu gör vi en ny kartläggning av hur behovet av barnomsorg ser ut bland vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Vi har ett allvarligt läge med starkt ökande smittspridning i hela Sverige och det gäller även Uppvidinge kommun. Det innebär att vi kan behöva ställa om våra verksamheter till distansundervisning eller stänga enheter.

Om vi behöver fatta beslut om stängning i förskolan/skola eller distansundervisning i grundskolan så sker det i samråd med smittskyddsläkare. Sker det en omställning av dessa verksamheter har en del vårdnadshavare rätt till omsorg för sina barn. Nu gör vi återigen en kartläggning bland vårdnadshavare av hur behovet ser ut. Om du tidigare har anmält behovet ber vi dig göra det igen för att vi säkert ska ha rätt uppgifter.

Vi behöver veta hur många barn i förskolor, skolor (F-6) och fritidshem som har vårdnadshavare med yrken som klassas som samhällsviktiga. Därför har vi skapat en e-tjänst för kartläggning av behov av omsorg.

Ni ska bara använda e-tjänsten om:

  • Ni båda deltar i samhällsviktig verksamhet och arbetsgivare bedömer att ni behövs för att verksamheten ska fungera
  • och ni inte kan lösa barnomsorgen på annat sätt.

Klicka på knappen här nedan för att komma till e-tjänsten:

Är ni två sammanboende vårdnadshavare och bara en som arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska den andra ta hand om barnet/barnen och då ska du ska inte fylla i e-tjänsten.

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner. Har du flera barn gör du en anmälan per barn.

Du behöver fylla i e-tjänsten senast den 20 januari men gärna så snart som möjligt. Tack för din hjälp!

Vid frågor, ta kontakt med verksamhetens rektor.

Information skickas även ut till alla vårdnadshavare.

Lyssna