Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige beslutade om skattesänkning

En blå spargris. Foto.

Kommunfullmäktige har beslutat att sänka den kommunala skattesatsen från 22,00 kronor för 2021 till 21,90 kronor för 2022.

Under tisdagen behandlades skattesatsen som ett ärende av Kommunfullmäktige och beslutet blev att sänka den med 10 öre. Den nya skattesatsen på 21,90 kronor gäller för 2022.

Förslaget från Kommunstyrelsen var att sänka skattesatsen med 39 öre, vilket skulle innebära samma skattesats som före skattehöjningen 2020 men Kommunfullmäktige gick emot det förslaget och beslutade istället om en sänkning med 10 öre.

- Nu kan vi bibehålla de satsningar vi har planerat för i budgeten, vilket inte hade varit möjligt om vi hade sänkt skatten med 39 öre redan 2022. Vi står inför stora satsningar och det är viktigt att vi kan fortsätta det utvecklingsarbete vi har påbörjat, säger Niklas Jonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Niklas Jonsson säger att planen är att successivt sänka skattesatsen under en flerårsperiod för att åter landa på samma nivå som 2019, före skattehöjningen.

- Vi vill ta ett helhetsperspektiv för kommunen och sänka skatten stegvis för att åter hamna på den nivå vi har varit tidigare, säger han.

Den 30 november behandlas budgeten för 2022 av Kommunfullmäktige. Om ingen ändring av skattesatsen sker då kommer den att vara 21,90 kronor för 2022.

Lyssna