Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunerna i länet uppmanar medarbetare att vaccinera sig

En handskklädd hand torkar blod efter en vaccination. Foto.

I ett brevutskick uppmanar samtliga åtta kommuner i Kronobergs län alla anställda inom vård och omsorg att vaccinera sig.

Länets kommuner, som arbetsgivare, förväntar sig att den som arbetar inom vård och omsorg är dubbelvaccinerad för att säkerställa en trygg omvårdnad för de äldre och sköra i samhället.

Personal inom vård och omsorg i länets alla kommuner får i dagarna ett brev hemskickat med en uppmaning om att vaccinera sig mot covid-19. Brevet skickas även till de som redan är vaccinerade. Detta är ett gemensamt initiativ av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun och arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

- Det är av största vikt att våra äldre och mest sköra invånare får vård och omsorg av vaccinerad personal. Vi vet att bästa sättet att undvika att bli svårt sjuk i covid-19 och att minska risken att smitta andra är att vaccinera sig, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.Folkhälsomyndigheten har vid återkommande tillfällen uppmanat oss att skydda riskgrupper och de äldre och sköraste i landet genom att vaccinera oss. Vid regeringens presskonferens den 30 september skärpte dessutom socialminister Lena Hallengren tonen. Hon menade att det kan bli aktuellt för arbetsgivare att ta till arbetsrättsliga åtgärder mot personal som inte vaccinerat sig inom vård och omsorg. Det är viktigt att föra en dialog med den anställda, samverka med skyddsombud och att låta vikarier och anställda vaccinera sig på arbetstid.

Länets kommuner, som arbetsgivare, förväntar sig att den som arbetar inom vård och omsorg är dubbelvaccinerad.

I Uppvidinge skickas brevet till alla som jobbar inom socialförvaltningen.

- Jag vet att majoriteten av våra medarbetare inom socialförvaltningen redan har vaccinerat sig, och att några få inte kan ta vaccin av medicinska skäl. Därför vill jag rikta mig särskilt till dem som ännu inte har vaccinerat sig och be dem vaccinera sig mot covid-19. Det är det bästa sättet att skydda våra äldre och mest sköra från svår sjukdom och död, säger Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Region Kronoberg har redan uppmanat sin personal att vaccinera sig och nu gör kommunerna detsamma.

Lyssna