Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stora skador efter skyfall i Älghult

Översvämning i Ekparken i Älghult. Foto.

Det kraftiga skyfallet under lördagen orsakade stora skador i Älghult.

UPPDATERAD 2021-07-05 klockan 12.45:

Fastighetsägare som är drabbade och behöver fortsatt hjälp med att pumpa ut vatten ska kontakta sitt försäkringsbolag för att få hjälp med sanering. Ring inte räddningstjänsten om detta. Räddningstjänsten rycker ut under ett akut skede vid skydd mot olyckor och har avslutat sin insats i Älghult.

Miljö- och byggnadsförvaltningen råder hushåll i området med egen dricksvattenförsörjning att tills vidare koka sitt dricksvatten eller att köpa vatten på flaska från butik.

Miljö- och byggnadsförvaltningen avråder också från bad i Älgasjön tills vidare eftersom skyfallet har gjort att mycket förorenat ytvatten har försämrat badvattenkvaliteten.

UPPDATERAD 2021-07-04 klockan 19.10:

Under söndagen har fastighetsägarnas försäkringsbolag och saneringsfirmor varit på plats i samhället och tekniska avdelningen har fortsatt bevakning av VA-läget i samhället.

Invånare har hjälpts åt på ett fantastiskt vis under ett dygn av oro och hög belastning. Många goda förslag kommer fram till kommunen, och vi tar med oss dessa i planering och arbete. Bland annat handlar det om praktiska åtgärder som kan förenkla och om stöd framöver.

Kommunen har följt upp gårdagens översvämning med besök på plats samt avstämning med insatspersonal och invånare. Under måndagen kommer en övergripande kartläggning av läget att göras. Mer information om eventuella praktiska åtgärder utifrån läget ges då.

2021-07-04 klockan 09.25:

Under två timmar på lördagskvällen den 3 juli föll 165 millimeter regn i Älghults samhälle med omnejd.

De stora vattenmängderna påverkade framkomligheten på vägar och gator och många fastigheter har fått in stora mängder vatten i källare och suterrängvåningar. Cirka 50 fastigheter, privata och offentliga, har påverkats i olika omfattning. I 10-15 fastigheter slogs elen ut.

Hjälp varandra med att kontakta bortresta grannar

Då alla inte var i sina bostäder under helgen, är det sannolikt att fler har drabbats. Det är bra om grannar och bekanta kan hjälpa varandra genom att ta kontakt med dem som är bortresta. Man kan behöva åka hem till sitt hus för att se till det.

Var försiktig i närheten av vatten!

Under lördagskvällen och söndagsnatten har personal från räddningstjänsten, tekniska avdelningen och Uppvidingehus samt saneringsfirmor, arbetat med att pumpa ur källare. Då mängden vatten var mycket stor på gator, ytor och mark, har prioriteringar behövt göras och arbetet har tagit tid. Vattnet kommer att sjunka undan långsamt under söndagen och kommande dygn.

Mark och ledningssystem är fulla av vatten. Var försiktig i närheten av bäckar, där vattnet nu strömmar fram! Gräsmattor och kanter är mycket mjuka.

Information och arbete under kvällen och natten

Sent under lördagskvällen hölls ett snabbinkallat möte i matsalen på Älghultskolan. En samordnare från försäkringsbranschen, en restvärdesledare, mötte då, tillsammans med räddningsledare och kommunen, många av de drabbade fastighetsägarna.

Efter kort information prioriterades de fastigheter som saknade el. Från dessa fastigheter har det pumpats ur vatten och en lokal elfirma har därefter, när så har varit möjligt, återställt el, så att man har kunnat bo kvar i huset. Eftersom så många fastigheter har drabbats samtidigt har många fått vänta på sin tur för att få hjälp. Prioriteringar har också varit nödvändiga. Många har nu blivit kvitt det mesta av vattnet. Andra väntar på saneringsfirmor för hjälp.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag!

Alla som inte hade möjlighet att komma till mötet under lördagskvällen: Kontakta era försäkringsbolag för hjälp! Räddningstjänsten avslutade sin insats på söndagsmorgonen.

Även de fastighetsägare som var på mötet behöver snarast kontakta sina försäkringsbolag för att kunna få anpassad hjälp med bland annat sanering.

Många fastigheter i och kring Älghult är påverkade och uppkomna skador kommer att behöva ses över ordentligt av respektive fastighetsägare. Det gäller privata fastigheter såväl som kommunala, företags och föreningars fastigheter.

Tack till alla som hjälpte till!

Många har bidragit med arbete och hjälp under kvällen och natten och många kommer att fortsätta det arbetet i dag.

Ett stort tack till Älghults församling som ordnade välbehövlig paus med fika och värme till nattens alla arbetslag. Tack till samtliga arbetslag som jobbade hårt mot vattenmängderna i Älghult!

Vi kommer att uppdatera med mer information om och när sådan finns.

Frågor kan ställas till:

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Jan Hörberg, 0478-443 05 (söndag), 0478-443 00 (vardag)

Tekniska avdelningens VA-jour, 0474-470 97

Lyssna