Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hjälp med hemsändning av varor upphör från 1 juli

Uppjobb i samarbete med Ica Nära i Åseda levererar matkassar till äldre. Foto.

Under det dryga år som invånare över 70 år har kunnat få hjälp med hemleverans av dagligvaror har fler än 50 matkassar i veckan levererats.

Under pandemin har Uppvidinge kommun samarbetat med lokala butiker för att kunna erbjuda hjälp med hemleverans av dagligvaror till invånare över 70 år. Hemsändningen har utförts av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens Uppjobb. Sedan april 2020, när tjänsten infördes, har långt fler än 50 matkassar i veckan levererats på smittsäkert vis till invånare med behov.

Samarbetet mellan butiker, kommunens personal och målgrupp för tjänsten har fungerat fint. Gott arbete och god vilja har gjort stor skillnad för många. Stort tack till alla som har möjliggjort en tillfällig lösning för att skydda invånares hälsa i Uppvidinge!

Nu ser vi fram mot ljusare tider. Många har vaccinerat sig, smittspridningen minskar och nationella restriktioner anpassas stegvis under sommaren och hösten. Från 1 juli 2021 upphör därför hjälpen med hemsändning av dagligvaror.

Trygga tillfälliga lösningar

Uppjobbs personal vill ge ett stort tack till alla butiker och invånare som har deltagit i hemsändning av dagligvaror. Martina Gustafsson och Maik Heinzon från Uppjobb berättar om ett drygt år av glada och trygga kontakter med många Uppvidingebor. De tillfälliga veckovisa körningarna i vacker natur och i ur och skur på Uppvidinges vägar avslutas nu. Uppjobb återupptar sina ordinarie uppgifter inom bland annat fixartjänst.

Stor tack också till samtliga butiker i Uppvidinge! Många kreativa och alternativa lösningar för smittsäkra inköp och leveranser har erbjudits av er under året. Även privatpersoner har genom olika insatser hjälpt till att hindra smitta och skydda riskgrupper. Tack för tryggheten som ni alla har stått för!

Om det finns fortsatt behov

Du som har använt den tillfälliga tjänsten och som har fortsatt behov av hemsändning, vänd dig till din lokala butik för att se om det finns alternativa lösningar framöver.

Om du har svårt att klara matlagningen själv och är i behov av matdistribution med färdiglagad mat, kan du göra en ansökan till kommunens biståndshandläggare, som fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Information om matdistribution finns här på vår webbplats:

Information om ansökan om matdistribution

Tack till alla för ett mycket gott och värdefullt samarbete i coronatider!

Lyssna