Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge kommun har signerat demokratideklarationen

Demokratideklarationen signeras i kommunstyrelsen. Foto.

Deklaration för en stark demokrati undertecknades på kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj. Även landshövding Maria Arnholm fanns med på mötet som hölls digitalt.

Uppvidinge kommun vill främja och fira att demokratin fyller 100 år och har därför signerat Deklaration för en stark demokrati.

Demokratideklarationen uppmärksammar att det är 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige. Undertecknandet gjordes i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2021.

Genom att underteckna deklarationen åtar sig kommunen att aktivt stå upp för demokrati, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

- Demokrati är grundläggande för att kunna skapa ett gott samhälle där alla människors fri- och rättigheter tas tillvara. Det är viktigt att förstå att demokratin inte är en självklarhet utan något vi hela tiden måste slå vakt om. Genom att underteckna deklarationen visar vi att vi uppmärksammar och fortsätter arbeta för en stark demokrati även i vår kommun, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om kommittén Demokratin 100 år

Bakom deklarationen står kommittén Demokratin 100 år vars uppdrag är att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. Deklarationen ska uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen ska under året bidra till de mål som anges i deklarationen samt göra egna åtaganden för att stärka demokratin.

- När Uppvidinge kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati bidrar de till ytterligare lokal förankring för den gemensamma satsningen att stärka demokratin. Inom ramen för sina åtaganden har Uppvidinge kommun tillsammans med Sveriges kommuner och regioner anordnat ett seminarium som fokuserar på hot, hat och våld mot förtroendevalda. Detta belyser ett allvarligt hot mot demokratin eftersom våra förtroendevalda är demokratins och folkets främsta representanter. Jag välkomnar undertecknandet och kommunens fortsatta arbete för att stärka vår demokrati, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Kommittén Demokratin 100 år skriver om Uppvidinge kommun på sin webbplats:

Uppvidinge och Tingsryds kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag med flera som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige är välkomna att skicka in en ansökan.

Aktiviteter Demokratin 100 år

Under året kommer flera olika aktiviteter att arrangeras på olika platser i kommunen. Coronapandemin fortsätter att påverka arrangemang under 2021 och därmed blir många av aktiviteterna digitala eller ordnade så att man inte behöver samlas. Flera aktiviteter kommer att hållas utomhus, vilket passar bra då det också är friluftslivets år i år.

Lyssna