Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Premiär för direktsändning av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 2 mars klockan 18.00. Du kan följa mötet live via vår webbsändning.

Under 2021 kommer alla resterande sammanträden med kommunfullmäktige att sändas direkt via webben. Sändningarna kommer också att publiceras i efterhand och de kommer då att vara textade.

Kommunfullmäktige anpassas för att minska risken för smittspridning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 fortsätter vi att anpassa kommunfullmäktiges sammanträden:

  • Sammanträdet startar klockan 18.00.
  • Ledamöter och ersättare deltar digitalt.
  • Sammanträdet webbsänds för allmänheten.
  • Allmänhetens frågestund genomförs enligt beskrivningen nedan.

Allmänhetens frågestund

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där fullmäktiges presidie läser upp inskickade frågor och låter den ledamot som kan/vill besvara frågeställningen.

Du skickar din fråga till alexander.arbman@uppvidinge.se senast dagen före sammanträdet, den 1 mars. Skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden och tydliggör vem frågan är ställd till. Följ webbsändningen från sammanträdet för att höra svaret på din fråga.

Vänligen notera att frågor kommer behandlas i den utsträckning som är möjlig. Om det kommer in många frågor behöver fullmäktiges presidie skapa ett urval.

Dagordning och kallelse

Vilka ärenden som finns på dagordningen kan du läsa i kungörelsen på vår digitala anslagstavla. Där finns också en länk till kallelsen där du kan ta del av handlingarna till mötet.

Lyssna