Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vaccinationerna är igång i Uppvidinge

Sprutor och vaccin mot covid-19. Foto.

Vaccinationerna mot covid-19 startade på kommunens särskilda boenden under vecka 1 och fortsätter under vecka 2.

Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande prioriteringsgrupper för vaccinering. Därav har de första vaccinationerna startat på kommunens särskilda boenden under vecka 1. Vaccinationerna fortsätter enligt plan.

Socialförvaltningens uppdrag är att vaccinera de omsorgstagare som finns inom socialförvaltningen, det vill säga inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.

Vårdcentralerna kommer att påbörja vaccination av omsorgspersonal under vecka 3.

Prioritering för vaccinering

Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Därför rekommenderas att personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död erbjuds vaccinet först, när de första doserna kommer.

Region Kronoberg och Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande prioriteringsgrupper för vaccinering och därav kommer följande prioritering gälla:

Prioriteringsgrupp 1:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Prioriteringsgrupp 2 och 3:

  • Övriga personer 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

Arbetet med att precisera prioriteringarna och riskgrupperna pågår.

Prioriteringsgrupp 4:

  • Övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.

På 1177.se finns mer information om vaccin mot covid-19:

1177 Om vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Lyssna