Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur upplever du din möjlighet till inflytande?

Två fötter med bruna skor och tre frågetecken ritade med krita. Foto.

Nu kan du som bor i Uppvidinge kommun svara på en enkät om påverkan och inflytande. Ta chansen att tycka till!

Uppvidinge kommun genomför en utredning av hur en framtida politisk organisation kan se ut i Uppvidinge. Som en del i detta vill vi veta mer om hur du som invånare upplever din möjlighet till påverkan och inflytande samt kontakt med politiker och information från kommunen. Svaren kommer att vara ett underlag i utredarnas arbete.

Förutom enkäten har fältintervjuer och intervjuer med utpekade målgrupper genomförts (unga och utlandsfödda bland andra). Enkäten kommer att ge utredarna av den politiska organisationen ett underlag och ett invånarperspektiv att arbeta vidare med i sina förslag till de politiska representanterna i kommunen.

Dina svar är helt anonyma, inga personuppgifter krävs eller lagras. De svar som lämnas behandlas inom ramen för enkätförfarandet tills enkätsvaren har sammanställts.

Svara senast den 2 oktober 2020.

Ta chansen att tycka till!

Lyssna