Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fastställning av budgetförutsättningar 2021 - 2023

På Kommunfullmäktige den 23/6 fastställdes budgetförutsättningarna för 2021–2023.

Av budgetförutsättningarna framgår de ekonomiska förutsättningarna för kommunen. Nämnderna ska senast i oktober 2020 presentera ett budgetförslag inom de beslutade budgetramarna. I november 2020 fastställs kommunens budget och verksamhetsplan av Kommunfullmäktige.

Årets budgetförutsättningar präglas av en ovanligt stor osäkerhet, meddelar Silja Savela, ekonomichef på Uppvidinge kommun. Den pågående pandemin påverkar kommunen både på lång och kort sikt, med effekter både på intäkts- och kostnadssidan. Utöver den rådande ekonomiska osäkerheten präglas budgetförutsättningarna även av fortsatt arbete med olika typer av kostnadssänkande åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen.

Kallelse 2020-06-23 Pdf, 11.8 MB.

Lyssna