Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelning redo för covid-19-smittade

Prästgården.Foto

Vid behov står nu en särskild avdelning i anslutning till Storgården i Älghult redo att ta emot omsorgstagare som insjuknat i covid-19.

I anslutning till det särskilda boendet Storgården i Älghult finns en nedlagd avdelning som nu kan användas till omsorgstagare smittade av coronaviruset. Tre rum kommer att stå tillgängliga på avdelningen Prästgårdsvägen med möjligheten att öppna upp fler rum vid utökat behov.

Rummen är tilltänkta för omsorgstagare i ordinärt boende som insjuknar i covid-19. Det handlar om personer som inte behöver sjukhusvård men som behöver vårdas på annan plats än i hemmet. Om det uppstår behov att öppna avdelningen kommer det vara ett begränsat antal personer som jobbar där för att minska risken för smittspridning.

I dagsläget har inget av rummen behövts användas, men de står redo att nyttjas om behovet uppstår.

Lyssna